Filmy edukacyjne

  • PRZEMOC NIEJEDNO MA IMIĘ – seria 3 filmów. Dotyczy nowych form przemocy w szkole i sposobami radzenia sobie z nimi. W filmach szczególna uwaga została poświęcona nowemu zjawisku jakim jest hejt. Gdzie kończy się konstruktywna krytyka, a gdzie zaczyna się hejt? Jakie są konsekwencje hejtu? Kiedy przybiera znamiona przestępstwa? Kim są ofiary, a kim sprawcy? Na te pytania stara się odpowiedzieć pierwszy film z serii, kolejny zaś traktuje o zjawisku przemocy psychicznej wśród społeczności szkolnej. Trzeci film to próba pokazania sposobów radzenia sobie z w/w formami przemocy w szkole – omówiona została m.in. metoda porozumienia bez przemocy.
  • RODZINNE PRZEBOJE – filmy do Wychowania w rodzinie dla klas 5-8 szkoły podstawowej.
    Filmy z serii „Rodzinne przeboje” zostały włączone w realizację pięciu lekcji Wychowania Do Życia zaplanowanych w programie „Wędrując ku dorosłości”. Zaprezentowane scenki filmowe są inspiracją do analizy wybranych zagadnień i klasowych debat nt. problemów nurtujących nastoletnią młodzież.
  • SZTUKA UMIARU – profilaktyka zaburzeń odżywiania, to pakiet 3 filmów profilaktycznych, poruszających tematykę związaną z odżywianiem oraz konsekwencji zdrowotnych, wynikających z nadużywania np. popularnych suplementów diety czy też żywności typu fast food.
  • ZANIM POJAWIĄ SIĘ PROBLEMY – profilaktyka uniwersalna, to pakiet 3 filmów profilaktycznych. Wiek szkolny to okres, w którym młodzi ludzie uczą się siebie, swoich emocji, budowania relacji z innymi, bycia w grupie, radzenia sobie ze stresem, z trudnymi sytuacji. Bardzo ważne staje się dbanie o zdrowie psychiczne w tym okresie. Czym ono jest? Jak sobie radzić w trudnych sytuacjach? Dlaczego niektórzy chorują na depresję? Jakie są jej objawy? Filmy przedstawiają tematykę depresji, zagadnień związanych ze zdrowiem psychicznym, również w kontekście substancji psychoaktywnych
  • ZAPLĄTANI W SIEĆ Korzystanie z Internetu jest tak powszechne, że stało się też nową metodą komunikacji, wymiany informacji, zwłaszcza wśród młodych ludzi. Często nie zdają sobie sprawy, że niektóre ich zachowania, czynione choćby dla żartu, jak np. zrobienie zdjęcia koleżance, przerobienie go, a następnie umieszczenie go ze złośliwym komentarzem na portalu, blogu, może nie tylko zniszczyć życie owej koleżance, ale jest karalne, jest przestępstwem. Filmy mają uświadomić młodym ludziom, że w Internecie nikt nie jest anonimowy, poza tym raz umieszczony w Internecie materiał – zdjęcie czy też film – nie jest łatwo skasować, zaczyna żyć własnym życiem, kopiowany przez innych użytkowników. „Zaplątani w sieć” to seria 3 filmów poruszających, właśnie to zjawisko.
  • KOLEKCJA „LEKTURY SZKOLE” – kolekcja „Lektury szkolne” ułatwi nauczycielom w atrakcyjny sposób wprowadzać dzieci i młodzież w świat literatury pięknej, dla uczniów zaś jest nieocenioną pomocą w zdobywaniu i pogłębianiu wiedzy. Ale nie tylko szkoła jest adresatem tej kolekcji – kierujemy ją do wszystkich miłośników dobrego kina i książki. Prezentowane w niej dzieła to kanon kultury światowej, ze szczególnym uwzględnieniem polskich arcydzieł literatury i kinematografii. Te „Lektury szkolne” uczą i nie nudzą.
  • KOLEKCJA DRAMATÓW WILLIAMA SZEKSPIRA – Jest to unikalne wydanie 21 najważniejszych dramatów Williama Szekspira na płytach DVD w doskonałej realizacji BBC wraz z pełnym tekstem sztuki w przekładzie Macieja Słomczyńskiego (jedyny tłumacz na świecie przełożył wszystkie jego dzieła). Spektakle BBC to niezapomniane przeżycie artystyczne: wspaniała scenografia, idealnie dobrane kostiumy oraz znakomita gra aktorów sceny brytyjskiej, m.in.: sir John Gielgud, John Cleese, Antony Hopkins, Helen Mirren.

Skip to content